ID: 920
Giá trị ĐH: 3,179 tỷ BP
Thông tin Acc: Có số điện thoại
Loại Acc: Acc Team Color
ID: 919
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 918
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 916
Giá trị ĐH: 420 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: Acc team + BP
ID: 915
Giá trị ĐH: 420 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: Acc Team Color
ID: 913
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 911
Giá trị ĐH: 635 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: Acc Team Color
ID: 898
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 897
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 896
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 880
Giá trị ĐH: 606 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: Acc leo rank
ID: 876
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 875
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 872
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 871
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
ID: 867
Giá trị ĐH: 0 tỷ BP
Thông tin Acc: Trắng thông tin
Loại Acc: BP trắng
* Bấm vào cầu thủ để xem chỉ số *
CDM M. Desailly
21
114
8
Marcel Desailly
Lương
21
8
CB D. Alaba
22
116
7
David Alaba
Lương
22
7
CB B. Badiashile
18
109
8
Benoît Badiashile
Lương
18
8
LM P. Nedvěd
19
115
9
Pavel Nedvěd
Lương
19
9
ST Cristiano Ronaldo
23
116
8
Cristiano Ronaldo
Lương
23
8
CM T. Kroos
25
114
5
Toni Kroos
Lương
25
5
RB Carvajal
20
115
7
Carvajal
Lương
20
7
LW S. Mané
22
116
7
Sadio Mané
Lương
22
7
CDM L. Goretzka
23
115
7
Leon Goretzka
Lương
23
7
CB Sergio Ramos
24
117
7
Sergio Ramos
Lương
24
7
CB T. Đình Trọng
18
114
8
Trần Đình Trọng
Lương
18
8
RB V. Văn Thanh
18
111
8
Vũ Văn Thanh
Lương
18
8
CB Đ. Duy Mạnh
19
111
8
Đỗ Duy Mạnh
Lương
19
8
LB Đ. Văn Hậu
19
111
8
Đoàn Văn Hậu
Lương
19
8
LW P. Văn Đức
19
112
8
Phan Văn Đức
Lương
19
8
CM N. Tuấn Anh
18
112
8
Nguyễn Tuấn Anh
Lương
18
8
CM L. Xuân Trường
19
112
8
Lương Xuân Trường
Lương
19
8
ST N. Văn Toàn
18
113
8
Nguyễn Văn Toàn
Lương
18
8
CM N. Hoàng Đức
19
113
8
Nguyễn Hoàng Đức
Lương
19
8
RB N. Trọng Hoàng
19
114
8
Nguyễn Trọng Hoàng
Lương
19
8